23 setembre 2021
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament, per a despeses Culturals
17 setembre 2021
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament, per a inversions en Noves Tecnologies  
12 agost 2021
DIPSALUT, participa en la lluita contra les plagues del nostre municipi, mitjançant subvenció econòmica, programa Pt10
17 setembre 2021
DIPSALUT, participa en la lluita contra les plagues del nostre municipi, mitjançant subvenció econòmica, programa Pm07
17 setembre 2021
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament, per a inversions en Actuacions en camins