PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Prevenció d’incendis forestals en zones habitades i consells d’autoprotecció

Plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals del municipi de Garrigoles (documentació):