Edictes

Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5300 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Informació pública de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels Ajuntaments d'Ullà i Garrigoles per al sosteniment del lloc de secretaria i de creació i classificació del lloc de treball de l'agrupació de classe tercera
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4814 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 98-0 Edicte: 4191 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2891 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2882 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2556 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2374 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Exposició pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació dels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu, i creació i classificació del lloc de treball de Secretaria
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1711 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Garrigoles
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 669 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Correcció d'errades de l'edicte de nomenament del secretari interventor
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9724 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Nomenament del secretari-interventor