Edictes

Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5872 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5223 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022 del pressupost
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 4702 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació de les bases que han de regir el procés per a la selecció d'un lloc de treball per administratiu/va
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4335 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial del projecte de millora i potenciació dels equipaments municipals per als joves i residents al municipi
Exercici: 2022 Bop: 79-0 Edicte: 3240 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Nomenament d'una funcionària interina
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3173 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial del projecte per a la construcció d'un carril bici
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2413 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1556 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 841 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 21-0 Edicte: 617 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2022