Edictes

Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7066 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'inventari de camins públics
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7063 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de la relació de propietaris de béns i drets afectats per l'expropiació parcial d'una finca del municipi de Garrigoles
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5994 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5979 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5342 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Garrigoles per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5334 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Garrigoles i Ullà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5300 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Informació pública de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels Ajuntaments d'Ullà i Garrigoles per al sosteniment del lloc de secretaria i de creació i classificació del lloc de treball de l'agrupació de classe tercera
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4814 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 98-0 Edicte: 4191 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2891 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu