Edictes

Exercici: 2022 Bop: 200-0 Edicte: 9085 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 199-0 Edicte: 9030 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8402 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 186-0 Edicte: 8371 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8296 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva del projecte de millora i potenciació dels equipaments municipals per als joves i residents al municipi (PUOSC)
Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8129 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Pròrroga del nomenament d'una funcionària interina, administrativa
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8085 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7262 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5872 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5223 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022 del pressupost